İnşaat Firmaları için Kalite ve Güvenlik Standartları

İnşaat sektörü hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük bir öneme sahip olan bir sektördür. İnşaat sektörü, ülkenin altyapısını, konutunu, sanayisini ve turizmini geliştiren projeler üretir. Sektör aynı zamanda güçlü bir istihdam yaratmakta, teknoloji transferi sağlamakta ve rekabet gücünü artırmaktadır.

Başlamadan önce konu ile alakalı Kıbrıs İnşaat Firmaları Ne Tür Hizmetler Sunar? makalemize göz atmak isteyebilirsiniz.

İnşaat sektörünün bu kadar önemli olması, inşaat şirketlerinin de kalite ve güvenlik standartlarına uygun olarak çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Bu standartlar inşaat şirketlerinin hem müşterilerinin hem de çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamasına, hem de iş süreçlerini iyileştirmesine yardımcı olur.

Kalite ve Güvenlik Standartları Nedir?

Kalite ve güvenlik standartları, inşaat firmalarının uyması gereken kurallar, yöntemler, ölçütler ve gereksinimlerdir. Bu standartlar inşaat şirketlerinin sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesini ve güvenliğini belirler. Kalite ve güvenlik standartları ayrıca inşaat firmalarının iş süreçlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçer.

Standartlar Neden Önemlidir?

Kalite ve güvenlik standartlarına uyum göstermek, inşaat firmaları için birçok fayda sağlar. Özetle bu standartlara uyum göstermek:

 • Müşteri memnuniyetini artırır: Kalite ve güvenlik standartlarına uyum gösteren inşaat şirketleri, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılar. Bu da müşterilerin sadakatini kazanır, şikayetleri azaltır, referansları artırır ve pazar payını büyütür.
 • İş verimliliğini sağlar: Kalite ve güvenlik standartlarına uyum gösteren inşaat firmaları, iş süreçlerini iyileştirir, atıkları ve verimsizlikleri azaltır, kaynakları daha iyi kullanır, maliyetleri düşürür ve karlılığı artırır.
 • Riskleri azaltır: Kalite ve güvenlik standartlarına uyum gösteren inşaat şirketleri, iş kazalarını, hataları, gecikmeleri, aşırı harcamaları ve çevresel etkileri önler veya minimize eder. Bu da inşaat firmalarının itibarını korur, yasal sorumluluklarını yerine getirir ve sigorta primlerini düşürür.
 • Sürekli gelişim sağlar: Kalite ve güvenlik standartlarına uyum gösteren inşaat şirketleri, iş performansını izler, ölçer, analiz eder ve iyileştirir. Bu da inşaat şirketlerinin yenilikçi olmasını, rekabet avantajı sağlamasını ve müşteri beklentilerine uyum sağlamasını kolaylaştırır.

Kalite ve Güvenlik Standartları Nasıl Belgelendirilir?

Bu standartlara uyum gösteren inşaat firmaları, uluslararası kabul görmüş belgelere sahip olabilir. Bu belgeler, inşaat şirketlerinin kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığını gösterir. Kalite ve güvenlik standartlarına uyum gösteren inşaat firmaları için en yaygın belgeler şunlardır:

 • ISO 9001: Kalite yönetim sistemi belgesidir. ISO 9001, inşaat firmalarının müşteri odaklı olmasını, süreç yaklaşımını benimsemesini, liderlik etmesini, çalışanların katılımını sağlamasını, karar alma süreçlerinde kanıta dayalı olmasını ve ilişkileri yönetmesini gerektirir.
 • ASME: Amerikan Makine Mühendisleri Birliği tarafından verilen basınçlı kaplar ve kazanlar için kalite güvence programı belgesidir. ASME, inşaat firmalarının tasarım, mühendislik, satın alma, kalite kontrol, imalat ve montaj aktivitelerinin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.
 • EN: Avrupa standardizasyon kuruluşları tarafından verilen Avrupa normu belgesidir. EN, inşaat şirketlerinin Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olan teknik şartnamelere uygun olarak çalışmasını sağlar.

İnşaat sektörü için kalite ve güvenlik standartlarına uyum göstermek hem bir zorunluluk hem de bir fırsattır. Kalite ve güvenlik standartlarına uyum göstermek, inşaat firmalarının hem müşterilerinin hem de çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamasına, hem de iş süreçlerini iyileştirmesine yardımcı olur. Bu önemli standartlara uyum göstermek ayrıca inşaat şirketlerinin riskleri azaltmasına, sürekli gelişim sağlamasına ve rekabet gücünü artırmasına olanak tanır. Kalite ve güvenlik standartlarına uyum gösteren inşaat firmaları ise uluslararası kabul görmüş belgelere sahip olabilir. Bu belgeler ise inşaat şirketlerinin kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığını gösterir.

2560 1707 Akol Blog


  Arama yapınız
  Akol Group © 2022. Tüm hakları saklıdır.